Darmowa dostawa przy zakupach za min. 200zł

Pomóżmy pszczołom

Uważaj na pestycydy

Nadmierne i nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin może stanowić poważne zagrożenie dla owadów zapylających. Za najbardziej niebezpieczne uważa się zwłaszcza preparaty zawierające neonikotynoidy, czyli imidaklopryd, tiametoksam, klotianidynę, fipronil, chloropiryfos, cypermetrynę i deltametrynę. Środki owadobójcze mogą w różny sposób negatywnie oddziaływać na pszczoły i inne owady, w zależności od rodzaju substancji oraz jej stężenia.

 

Skutkami takiego oddziaływania mogą być:

 • zmiany fizjologiczne (np. wady rozwojowe, opóźniony rozwój)
 • dezorientacja w terenie i zaburzenia zdolności nawigacyjnych (pszczoły nie potrafią np. odnaleźć drogi powrotnej do ula lub pożytku)
 • zaburzenia procesu uczenia się (np. rozpoznawania kwiatów i gniazda)
 • spadek zdolności węchowych i pamięci węchowej (pszczoły nie potrafią odróżnić poznanych zapachów od nowych)
 • zakłócanie procesów odżywiania (np. na skutek odstraszenia)
 • obniżenie zdolności do wykrywania pożywienia
 • zaburzenie termoregulacji (prowadzące do hipotermii)
 • skrócenie długości życia
 • spadek aktywności
 • utrata zdolności komunikacyjnych między osobnikami.

Co zatem możemy zrobić, by chronić pszczoły i inne zapylacze?

 • Nie stosować pestycydów, które są dla nich szkodliwe (dotyczy to rolnictwa ale i również przydomowych ogródków!).
 • Zastąp je kompostem, naturalnymi nawozami i naturalnymi środkami ochrony roślin.
 • Ewentualne stosowanie środków ochrony roślin powinno odbywać się po zachodzie słońca, kiedy zapylacze nie są już aktywne.
 • Rozważnie stosuj preparaty odstraszające komary i inne insekty – niektóre z nich mogą być również szkodliwe dla zapylaczy i zawierać neonikotynidy.